ร่วมงานกับโตโยต้า

บริษัทโตโยต้ายโสธร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 82 หมู่ 3 ถ. แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-711234 ต่อ 145 แผนกบุคคล(คุณปริพันธ์)